úvod tlačiť mapa stránok
Návod na údržbu vody
Návod na údržbu vody «
Návod na údržbu vody
» Menu
» Úvod » Bazény » Návod na údržbu vody

Návod k použitiu filtračného zariadenia

Filtrácia s 6-cestným ventilom

Každý bazén ak má byť čistý a zdravotne nezávadný musí byť vybavený zariadením pre recirkuláciu a úpravu vody. Spôsob prívodu a odvodu vody musí zaisťovať dôkladné zmiešavanie vody z filtrácie s vodou bazénovou. Odber vody z bazénu sa navrhuje a uskutočňuje tak, aby bol umožnený prítok vody na úpravovňu ako z hladiny, tak aj z dna bazénu. Kapacita filtračného zariadenia má byť taká, aby sa voda v bazéne teoreticky prefiltrovala raz za päť hodín. U súkromných bazénov sa odporúča vodu prefiltrovať minimálne dvakrát za 24 hodín.

Bazénové filtračné zariadenie

Je to najpoužívanejšie filtračné zariadenie k filtrovaniu bazénovej vody. Ako náplň sa používa špeciálny kremičitý piesok s frakciou 0,4-0,8. Znečistená voda z bazénu pretečie zhora dole filtračnou nádobou s pieskom, nečistoty sú pieskovou náplňou zachytené a očistená voda prúdi späť cez recirkulačné trysky do bazénu. Pri usadzovaní nečistôt samozrejme vzrastá tlak (odpor) v potrubí, a preto je nutné filtračné zariadenie pravidelne kontrolovať a pomocou 6-cestného ventilu, ktorý je na filtračnej nádobe, pravidelne piesok preplachovať. Pri tomto prečistení prechádza voda filtračnou nádobou zdola nahor a znečistená voda potom odteká mimo bazén do kanalizácie. Piesková filtrácia zachytí nečistoty väčšie než 40-50 mikrónov. Pri použití vločkovača ARCANA je možné zvýšiť účinnosť filtračného zariadenia na 5-10 mikrónov.

U bazénov Roll&Styl čí už bazénov s prelivom alebo bazénov so skimmerom je štandardným prvkom v bazénových filtráciách filtračná zmes ZEOLIT. Táto zmes má mnohonásobne lepšiu filtračnú schopnosť ako kremičitý piesok. Kremičitý piesok nemá na rozdiel od zmesi ZEOLIT absorbčnú schopnosť a zachytáva nečistoty len po obvode jemných zrniek piesku. ZEOLIT je zmes ktorá filtruje bazénovú vodu nie len po obvode jemných zrniek. Tieto zrnká sú porézne a voda preteká aj cez póry ktoré lepšie zachytia nečistoty. Takýmto spôsobom sa pri rovnakom objeme v porovnaní s kremičitým pieskom vytvára väčšia filtračná plocha. Vďaka absorbčnej schopnosti zmesi ZEOLIT sa znižuje spotreba chemických prostriedkov určených do bazénu cca o 30%. Táto filtračná zmes je schopná absorbovať aj niektoré nežiaduce chemické prvky vo vode. V porovnaní s kremičitým pieskom má aj väčšiu životnosť. Stačí ho raz za 2 roky regenerovať v soľnom roztoku po dobu 12 hodín.

Každé bazénové filtračné zariadenie musí mať obehové čerpadlo, ktoré býva zväčša doplnené vlasovým filtrom. Vlasový filter sa musí pravidelne kontrolovať a čistiť.

Vyčistenie vlasového filtra

Vypneme bazénovú filtráciu, zatvoríme všetky ventily, vrátane 6-cestného. Odskrutkujeme kryt vlasového filtra, vytiahneme košík z čerpadla a dokonale vyčistíme. Vrátime košík na pôvodné miesto, pevne dotiahneme kryt vlasového filtra, 6-cestný ventil dáme do polohy „FILTRACIA“, otvoríme všetky ventily.

Návod k obsluhe čerpadla

Zaistite, aby filtračné čerpadlo nebolo vo vlhkom prostredí! Dbáme na to, aby čerpadlo bolo vždy dobre odvetrané! Nikdy nezakrývame motor bazénového čerpadla! Pravidelne kontrolujeme a čistíme vlasový filter čerpadla minimálne 1x za týždeň. Pred zimou vypustíme vodu z čerpadlavlasového filtra. Ošetríme tesniace krúžky silikónovým olejom.

Príprava na zimu

Kvalitná príprava bazénu či už so skimmerom alebo bazén prelivový pred zimou nám uľahčí spustenie bazénu pred novou kúpacou sezónou. Vykonáme spätné pranie, uzavrieme všetky ventily, 6-cestný ventil dáme do polohy WINTER (poloha WINTER sa nachádza medzi polohami FILTROVANIE a VYPÚŠŤANIE), vypustíme vodu zo všetkých zariadení v šachte (čerpadlo, filtračná nádoba, chlórovač, vykurovanie, potrubné rozvody, atd.) V chlórovači by nemal zostať žiadny chlór. Ak je nutné vymeniť piesok vo filtračnej nádobe tak to spravíme teraz, vyčistíme vlasový filter, gumené tesnenia ošetríme silikónovým olejom, vypneme prívod napätia (všetky ističe do polohy OFF- vypnuté)

UPOZORNENIE!

Pri každej manipulácii s 6-cestným ventilom musí byť filtračné čerpadlo vypnuté. Pri nedodržaní tohto varovania môže prísť k poškodeniu 6-cestného ventilu alebo cirkulačného okruhu bazénu! Inštaláciu filtračného zariadenia odporúčame zveriť odborníkovi. Čerpadlo a ostatné elektrické spotrebiče v šachte musia byť vždy zapojené cez prúdový chránič!

Polohy 6-cestného ventilu

I. Filtrovanie - voda z bazénu prechádza filtračnou náplňou zhora dole a očistená sa vracia do bazénu tryskami. Normálna prevádzková poloha, voda odobraná z bazénu preteká filtračným pieskom a tým sa prečisťuje. Odsávanie vody z dna bazénu sa prevádza tiež cez túto polohu.

II. Spätný výplach - voda preteká opačným smerom cez filtračný piesok, čím dochádza k vyplachovaniu nečistôt z piesku a ich odvádzaniu vypúšťacou prípojkou. 2-3 minúty aspoň 1x za týždeň.

III. Vypláchnutie - pri tomto postupe sa dosiahne dodatočné čistenie a kompresia filtračného piesku. Voda sa tiež odvádza cez vypúšťaciu prípojku, približne 30 sekúnd po každom spätnom výplachu.

IV. Cirkulácia - voda neprechádza filtračnou nádobou (z čerpadla priamo do bazénu). voda odobraná z bazénu preteká ventilom bez toho, aby bola vedená cez filtračnú nádobu priamo bo bazénu. Po nárazovom chlórovaní pre rýchlejšie premiešanie vody.

V. Vypúšťanie - slúži k vypúšťaniu vody z bazénu (z čerpadla priamo do kanalizácie). V tejto polohe je voda odvádzaná priamo vypúšťacou prípojkou, napr. odsávanie z dna pri napadaní rias, zníženie výšky hladiny pred zazimovaním.

VI. Zima - ventil je otvorený, aby boli tesnenia odľahčené. Pri zazimovaní v zimných mesiacoch.2008 – 2014 © Rollstyl.sk » Naleznete nás na » Mapa stránok » Kontakty » Naši partneri » Webdesign


TOPlist