úvod tlačiť mapa stránok
Stavebná pripravenosť
Stavebná pripravenosť «
Stavebná pripravenosť
» Menu
» Úvod » Bazény » Stavebná pripravenosť

Bazény- stavebná pripravenosť

Výstavba bazénu začína terénnymi úpravami. Najskôr vytýčime priestor, kde sa bude bazén nachádzať. Rozmery výkopu určíme nasledovne. K vonkajšiemu rozmeru bazénu pripočítame 25 cm na každej strane t.j. 50 cm u šírky a dĺžky, bazénový skelet bude usadený už zvarený.

Na určenie celkovej hĺbky výkopu počítame:

- výšku bazénu (musíme vziať do úvahy výšku, o ktorú bude bazén vyčnievať nad terén
- hrúbku polystyrénu 3 cm
- hrúbka základovej dosky (ak sa jedná o pevnú zeminu bez spodnej vody, stačí 15 cm železobetónu,
   inak musí základovú dosku na bazény navrhnúť statik)
- v prípade nezhutnenej zeminy treba pridať drenáž cca 8-10cm

Stavebná pripravenosť Stavebná pripravenosť Stavebná pripravenosť

Ak nemáte možnosť umiestniť filtračné zariadenie bazénu v suteréne, musíte vystavať šachtu, alebo Vám dodáme plastovú. Šachtu a akumulačnú nádrž sa snažte umiestniť čo najbližšie k bazénu, jej poloha je čiastočne variabilná v priebehu inštalácie technológie bazénu. Maximálna vzdialenosť medzi bazénom a filtráciou je cca 12m. Nad 12 m je treba použiť silnejšie potrubie. Akumulačnú nádrž pripojíme na kanalizáciu. Umiestnenie a spád vyvedený do odpadu je ľubovoľný.

Teraz môžeme urobiť výkop a spraviť betonáž dna bazénu. V prípade, že máte dnovú vypusť(u fóliových bazénov), vynecháte pri betonáži dna priestor na jej umiestnenie. Rovinnosť plochy v horizontálnej polohe môže mať odchýlku u prelivového bazénu max. ± 0,2 cm, u bazénu so skimmerom je to max 1cm. Na podlahový betón sa položí extrudovaný polystyrén hrúbky 3 cm (eliminuje drobné nerovnosti a zabraňuje ochladzovaniu vody v bazéne).Základová doska musí byť spoločná pre šachtu aj akumulačnú nádrž prelivového bazénu.

Stavebná pripravenosť Stavebná pripravenosť Stavebná pripravenosť

Bazén sa usadí do pripraveného výkopu ručne alebo žeriavom, potom naša firma bazén skompletuje. Na lepené potrubie nesmie prísť voda 24 hodín.

V prípade výroby bazénového skeletu na mieste, zákazník zabezpečí priestor a vodorovnú podlahu na jeho výrobu, minimálne vo veľkosti samotného bazénu(dvor, hala a podobne). Výroba na mieste trvá cca 4 dni.

Zastrešenia bazénov - stavebná pripravenosť

Základom úspešnej a funkčnej inštalácie zastrešení je rovný, presne vymeraný a pevný podklad.

Miesto pre osadenie koľajisko - šírku podkladu pre zastrešenie bazénu tvorí koľajište s pridaním najmenej piatich centimetrov na každej strane. Pozor na nespevnený podklad, akým je napríklad dlažba uložená na kamenivo - vplyvom dažďov hrozí prepadnutie dlažby a pri silnejšom nárazovom vetre sa tak konštrukcia môže uvoľniť.

Požadované rozmery a povolené tolerancie - výšková tolerancia ± 4mm na celú dĺžku koľajišťa zastrešenia. Maximálny výškový rozdiel protiľahlej dvojice dráh (v priečnom reze bazénom) 10mm. Dĺžka základu minimálne rovná dĺžke koľajišťa zastrešenia + 100 mm.

Zastrešenia bazénov Zastrešenia bazénov Zastrešenia bazénov

Montáž zastrešenia - pred samotnou montážou zastrešenia stačí pamätať len na zaistenie bezproblémového prístupu na pozemok a umiestnenie zásuvky s 220 V do 30 metrov od miesta inštalácie bazénového zastrešenia. Pokiaľ zaistíte na dobu približne jednej hodiny 2–4 osoby, ktoré môžu pomôcť so zložením konštrukcie na miesto určenia, výrazne sa urýchli naša práca. Samotná montáž každého segmentu trvá asi 1-1,5 hodiny a nieje možné ju vykonať len v prípade veľmi nepriaznivého počasia.2008 – 2014 © Rollstyl.sk » Naleznete nás na » Mapa stránok » Kontakty » Naši partneri » Webdesign


TOPlist