úvod tlačiť mapa stránok
Úprava a údržba vody
Úprava a údržba vody «
Úprava a údržba vody
» Menu
» Úvod » Bazény » Úprava a údržba vody

Úprava a údržba vody

Možnosti úpravy vody

Bazénovú vodu je nutné udržiavať hygienicky nezávadnú, čistú, zbavenú baktérií, mikroorganizmov. Chemickými prípravkami obmedzujeme tvorenie rias a zabraňujeme znečisteniu vody. Spôsobov ako udržať vodu čistú a nezávadnú je viacero. Základné rozdelenie je ručné alebo automatické.

Ručná údržba vody

Ručné dávkovanie chemických prípravkov do plavákového dávkovača alebo dávkovanie chlóru do poloautomatických dávkovačov Astralpool, kde sa nastaví prietok vody a čiastočné uvoľnenie chemických prípravkov do vody v bazéne. Množstvo dávkovanej a potrebnej chémie zistíme pomocou bazénového testeru. Odporúčame tester tabletový Pooltester-Lovibond, ich výhodou je, že tablety sú balené každá samostatne v  hliníkovej fólii, čo zabezpečí ochranu reagenčných tabliet voči zvetrávaniu a následným nepresným výsledným hodnotám merania. Kvapkové testery v priebehu používania zvetrávajú a výsledné hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Ručné ošetrenie vody - (157 kB - PDF)

Automatická údržba vody

Automatická údržba vody Automatická údržba vody Automatická údržba vody

Výhody tejto údržby sú veľké. Hlavná výhoda je v pravidelnom vyhodnocovaní kvality vody v bazéne a obsahu chemických látok v priebehu celej kúpacej sezóny. Chemické látky sú dávkované aj v prípade, keď sú osoby v bazéne, čo je najväčšia výhoda. Automatickou údržbou je zaručené pravidelné a presné dávkovanie chemických látok a prakticky nulové riziko, že voda v bazéne bude závadná, alebo sa začnú tvoriť riasy. Automatické dávkovanie chemických látok pracuje na princípe vyhodnocovania kvality vody a následné dopustenie prípravkov do cirkulačného okruhu bazénu.

V cirkulačnom okruhu bazénu sú inštalované kalibračné sondy, ktoré pomocou riadiacej elektroniky merajú obsah chlóru a pH vo vode. V prípade úbytku týchto látok dá elektronika povel čerpadlu, ktoré nadávkuje presné množstvo chýbajúcej látky do cirkulačného okruhu bazénu. Pri takejto údržbe máme istotu, že voda nebude prechlórovaná a agresívna na pokožku a oči. Chemické prípravky do bazénu používané u automatickej údržby vody musia byť na rozdiel od dávkovania ručného v tekutom stave. Dodávajú sa v plastových kanistroch s rôznym objemom. Týmto spôsobom je možné dávkovať flokulanty (vločkovače), ktoré slúžia na vyvločkovanie nečistôt a odumretých rias, následne sa lepšie zachytávajú vo filtračnej nádobe.

Automatická údržba bazénovej vody môže byť kombinovaná s inými systémami, dezinfekcie vody v bazéne. Rozšírenou a u nás toľko diskutovanou alternatívou je systém elektrochlorácie obecne nazývaný ako slaná voda. Tento systém údržby bazénovej vody je prevažne importovaný z Austrálie a pracuje na princípe elektrolýze vody (chemický rozklad látok elektrickým prúdom vo vodivom roztoku), čiže rozklad soľného roztoku NaCl. U privátnych bazénov sa vytvorí umelá salinita tak, že sa v bazénovej vode rozpustí morská soľ NaCl s koncentráciou 0,3-0,5% (3-5kg/m³). V cirkulačnom okruhu bazénu je vsadený elektródový článok, ktorý následne rozkladá koncentrát NaCl na chloran sodný, ten pôsobí ako dezinfekcia bazénovej vody. Odvápnenie elektród sa rieši pomocou automatickej polarizácie v určitých časových intervaloch.

Výhody soľnej dezinfekcie

» nízke prevádzkové náklady
» účinnosť proti riasam, vírusom, baktériám
» jednoduchá a bezpečná údržba zariadenia
» bezpečnosť pri manipulácii so soľou
» menej agresívna voda k ľudskému organizmu
» nízke prevádzkové náklady v kombinácii s autom. pH- mínus
» bazénová voda bez akýchkoľvek starostí

Nevýhody soľnej dezinfekcie

» agresivita vody na kovové časti
» vysoký obsah chloridov vo vode pôsobí agresívne aj na nerezové časti
» problém s likvidáciou odpadných vôd (nesmie sa vypúšťať do ČOV)
» napáda kovové solárne panely a výrazne znižuje ich životnosť
» menej presná regulácia produkcie chlóru, hodnota produkcie vyjadrená len v %
» nutnosť používať bazénové príslušenstvo vyrobené s odolných materiálov(titan, nerez AISI 402)

Veľa ľudí si myslí, že technológia slanej vody je bezchlórový systém ekologickej dezinfekcie. Nie je to však pravda. Ide o chlórový systém a pre osoby, ktoré sú na Cl alergické, je rovnako nepríjemný dezinfekčný prostriedok do bazénov ako chlór plynný alebo chloran sodný. Chlór vyrobený takýmto spôsobom je však pomerne čistý a menej dráždi oči. Terapeutické účinky slanej vody sú ale minimálne, slanosť vody je totiž o cca 10x menšia než u vody morskej.

Dezinfekcia UV-C žiaričom

Dezinfekcia UV-C žiaričom (biologická úprava vody) - patrí medzi najekologickejšie úpravy vody. Naše skúsenosti s touto úpravou sú veľmi pozitívne. Tento systém úpravy bazénovej vody používame u malých aj veľkých bazénov. Činnosť UV-C žiariča je jednoduchá a výrazným spôsobom znižuje spotrebu chemických látok, až o 70%. Pri tomto ošetrení je obsah chlóru v bazéne s hodnotou 0,2mg/l a pH 7,2 plne dostačujúci.

Princíp činnosti je nasledujúci. UV-C žiarič vydáva ultrafialové žiarenie s vlnovou dĺžkou 253,7 nm. Žiarenie s takouto vlnovou dĺžkou má baktericidné účinky (zabíja baktérie). Bazénová voda je cirkulačným čerpadlom pretlačená cez UV-C jednotku, kde dochádza k ožarovaniu bazénovej vody špeciálnym žiaričom. Toto žiarenie rozkladá DNA mikroorganizmov, baktérií a iných živých organizmov, a tým zabraňuje ich tvorbe a likviduje baktérie už vzniknuté. DNA sa nachádza vo všetkých živých organizmoch a obsahuje informácie nevyhnutné pre ich život a reprodukciu. Zmenou niektorých chemických článkov, vplyvom UV-C žiarenia dochádza ku zmene informácií nesených v DNA. Vplyvom týchto zmien dochádza k zlyhaniu správnej činnosti a k nenávratnej záhube buniek. UV-C žiariče používané našou firmou sú výhradne od holandského výrobcu SpaPool, kde je zaručená vysoká efektivita vďaka elektrolyticky upravenej nerezovej oceli, leštenom vnútornom povrchu prietokovej trubice, čo zvýši odrazy žiarenia a tým zväčšuje účinnosť až o 30%.

Ďalšou výhodou je väčšia dĺžka samotných UV-C žiaričov, ktorá je tak isto dôležitá pre efektívnu sterilizáciu. Elektromagnetické žiarenie musí mať aj určitú minimálnu intenzitu pre zabezpečenie dávky, dostatočne veľkej na elimináciu významného percenta baktérií vyskytujúcich sa vo vode. Správne navrhnuté UV sterilizačné zariadenie je schopné poskytnúť bazénovej vode dávku žiarenia, ktorá eliminuje viac ako 95% mikroorganizmov nachádzajúcich sa vo vode. Žiariče SpaPool sú vyrábané v rôznych výkonových parametroch. Najčastejšie sa u našich privátnych bazénov používa výkon 75W a maximálny prietok 20m³/h. Životnosť týchto žiaričov je až 9 000 h. Samotná výmena UV-C trubice je veľmi jednoduchá a zvládne ju každý majiteľ bazénu. Nevýhodou je fakt, že je stále nutné kontrolovať hodnotu pH (možnosť doplniť UV-C žiarič o automatické dávkovanie pH) a zabezpečiť minimálnu dávku chlóru, to ale dokáže zabezpečiť aj multifunkčná tableta. Z tohto všetkého vyplýva, že úprava bazénovej vody pomocou UV-C žiaričov je ideálnym a finančne nenáročným riešením. Tento systém odporúčame aj vtedy, ak sa bazény napúšťajú vodou zo studní. Táto voda je náchylnejšia na úpravu, s pomocou UV-C žiaričov však zabezpečíme kryštálovo čistú a nezávadnú vodu počas celej kúpacej sezóny.2008 – 2014 © Rollstyl.sk » Naleznete nás na » Mapa stránok » Kontakty » Naši partneri » Webdesign


TOPlist