úvod tlačiť mapa stránok
Zastrešenia bazénov
Zastrešenie bazénov Perfekt «
Zastrešenia bazénov
» Menu
» Úvod » Bazény » Zastrešenia bazénov příslušenstvo

Zastrešenia bazénov - příslušenstvo

Zastrešenia bazénov příslušenstvo - typy dverí

Zastrešenia bazénov - pántové dvere Zastrešenia bazénov - pántové bez prahu Zastrešenia bazénov - posúvateľné čelné Zastrešenia bazénov - posúvateľné bočné Zastrešenia bazénov - zasúvateľné dvere Zastrešenia bazénov - lomené čelo

Pántové dvere - ľavé alebo pravé, v čele najvyššieho alebo najnižšieho segmentu podľa požiadavky. Umiestnenie v segmente je uprostred, umiestnenie mimo osy je možné. Výška dverí je určená výrobcom a je o cca 250mm nižšia ako je výška oblúka v ose dverí, v ktorom sú umiestnené. Šírka dverí je štandardne 800mm.

Pántové bez prahu - rám predného alebo zadného čela je v mieste dverí vyrezaný. Vhodné v prípade, keď odsunu zastrešení stojí v ceste rebrík do bazéna. Toto riešenie nieje vhodné pre zastrešenie väčšej šírky než 4,6m z dôvodu zníženej stability čela.

Posúvateľné čelné - dvere tvoria vlastný rám predsunutý pred dverný otvor v čele. Je tak možné umiestniť ich v najväčšom, ako aj najmenšom segmente. Dvere sú umiestnené od osy zastrešenia vľavo alebo vpravo a prechádzajú celou šírkou cez osu vľavo alebo vpravo. Výška dverí je obmedzená konštrukčným riešením jednotlivých modelov. Šírka dverí je 800 mm.

Posúvateľné bočné - dvere tvoria vlastný rám predsunutý pred rám segmentu. Je ich možné umiestniť len do najväčšieho segmentu. Šírka dverí vychádza z poloviny šírky segmentu. Hĺbka dverí je daná výrobcom a je 1500 - 2000 mm, podľa konštrukčných možností segmentu.

Zasúvateľné dvere - vhodné v prípade, že je nutné dvere umiestniť do iného než najvyššieho segmentu. Tu musí byť z konštrukčných dôvodov použitý PC 8mm, Akrylát nieje možné použiť. Tento typ dverí sa doporučuje len ak nieje iná možnosť umiestnenia dverí.

Lomené čelo - predné alebo zadné čelo je v určitej výške "rozrezané" rovnobežne s terénom a uložené na závesy. Používa sa v prípade, keď okraj bazéna prečnieva nad okolitým terénom viac než o 80mm a nieje teda možné túto výšku vytesniť pomocou kartáčov. Ďalej je toto čelo vhodné, pokiaľ máme v bazéne rebrík, chrlič, apod. a nieje možné použiť pantové dvere bez prahu a ďalej ak z priestorových dôvodov zostávajú segmenty po úplnom odsunutí nad bazénom z dôvodov priestoru na podplávanie. Svetlá výška je 300-600mm.


typ dverí, zastrešenie pantové pantové bez prahu posúvateľné čelné posúvateľné bočné zasúvateľné lomené čelo
Perfect áno áno nevhodné praktické nie je možné áno
Elegant áno áno nevhodné praktické nie je možné áno
Klasik áno áno nevhodné praktické áno áno
Akademie áno áno áno áno nie je možné áno
Komfort áno áno áno áno nie je možné áno
Exclusive áno áno áno áno nie je možné áno

Štandartná výbava zastrešenia

- výplň PC 10mm, Lexan, obojstranná UV stabilizácia
- povrchovú úpravu konštrukcie elox
- 3 nosné ramená v každom segmente
- priečne výstuhy proti zaťaženiu snehom
- predné a zadné odoberateľné čelo
- pántové dvere v najväčšom segmente
- dráha koľajiska predĺžená o 220cm za zastrešenie
- tesnenie medzi profilmi a polykarbonátom gumou
- systém odvádzania kondenzátu z profilov
- všetok spájací materiál z nerezu
- 8 posuvných koliesok na segment
- zaistenie proti posunu u všetkých segmentov
- výkresová dokumentácia


Konštrukčné a technické riešenie zastrešení

Už pri návrhu konštrukcie zastrešenia myslíme nielen na funkčnosť, minimálne nároky na obsluhu a údržbu, ale tiež na estetickú stránku. Zastrešenie obsahuje len mechanické diely a možnosť poruchy je minimálna. Naše konštrukcie sú skladané, nie zvárané, čo umožní výmenu ľubovoľného dielu bez väčšieho zásahu. Aj keď je konštrukcia nitovaná a skrutkovaná, všetok spojovací materiál je použitý výhradne z nerezovej oceli a ukrytý vašim očiam.2008 – 2014 © Rollstyl.sk » Naleznete nás na » Mapa stránok » Kontakty » Naši partneri » Webdesign


TOPlist